Thiết kế căn hộ Ngoại Giao Đoàn – Horizon Tower

Ngoại Giao Đoàn – Horizon Tower Được thiết kế bao gồm 2 tháp : N03 T3 : 25 tầng thiết kế 10 căn hộ/sàn được thiết kế gồm 2 đơn nguyên N03 T3A và N03 T3B Căn 01 T3A :…
Read more

Ngoại Giao Đoàn – Horizon Tower

Mặt Bằng Horizon Tower

Được thiết kế bao gồm 2 tháp :

 • N03 T3 : 25 tầng thiết kế 10 căn hộ/sàn được thiết kế gồm 2 đơn nguyên N03 T3A và N03 T3B

Căn 01 T3A : thiết kế 3 phòng ngủ

Diện tích 135m2

Cửa hướng Nam

Ban công hướng Bắc và Đông

Căn 02 T3A : thiết kế 2 phòng ngủ

Diện tích 110m2

Cửa hướng Tây

Ban công hướng Đông

Căn 03 T3A : Thiết kế 2 p.ngủ + 1 phòng dự phòng

Diện tích : 119m2

Cửa hướng Bắc

Ban công hướng Đông và Nam

Căn 04 T3A : 2 p.ngủ

Diện tích : 103m2

Cửa hướng Đông

Ban công hướng Tây

Căn 05 T3A : Thiết kế 3 p.ngủ

Diện tích : 130m2

Cửa hướng Nam ban công hướng Bắc và Tây

Căn 01 T3B : Thiết kế 2 p.ngủ

Diện tích : 110m2

Cửa hướng Tây

Ban Công hướn Đông và Bắc

Căn 02 T3B : Thiết kế 3 p.ngủ

Diện tích : 132m2

Cửa hướng Bắc

Ban công hướng Đông và Nam

Căn 03 T3B : Thiết kế 3 p.ngủ + 1 dự phòng

Diện tích 157m2

Cửa hướng Bắc

Ban công hướng Tây và Nam

Căn 04 T3B : thiết kế 2 phòng ngủ

Diện tích 118m2

Cửa hướng Đông

Ban công hướng Tây

Căn 05 T3B : thiết kế 3 p.ngủ

Diện tích 129m2

Cửa hướng Nam

Ban công hướng Tây

 

 • N03 T4 được thiết kế 7 căn hộ/sàn

Căn 01 T4 : thiết kế 3 p.ngủ

Diện tích : 129m2

Cửa hướng Đông

Ban công hướng Bắc và Tây

Căn 02 T4 : Thiết kế 2 p.ngủ

Diện tích : 110m2

Cửa hướng Nam

Ban công hướng Bắc

Căn 03 T4 : Thiết kế 2 p.ngủ

Diện tích 113m2

Cửa hướng Tây

Ban công hướng Đông và Bắc

Căn 04 T4 : Thiết kế 2p.ngủ + 1 dự phòng

Diện tích 120m2

Cửa hướng Tây

Ban công hướng Đông

Căn 05 T4 : Thiết kế 3 p.ngủ

Diện tích 130m2

Cửa hướng Tây

Ban công hướng Đông và Nam

Căn 06 T4 : Thiết kế 2 p.ngủ

Diện tích 111m2

Cửa hướng Bắc

Ban công hướng Nam

Căn 07 T4 : Thiết kế 3p.ngủ

Diện tích 127m2

Cửa hướng Đông

Ban công hướng Tây và Nam

 

Hotline

Phòng Bán Hàng Dự Án

0911 459 388 – 0988 470 498

  Đăng ký nhận thông tin dự án
  Họ tên:
  Số điện thoại :
  Mail :
  Dự án :
  Lời nhắn

© Copyright 2014 stda.net.vn